Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Keitele Group Oy kerää henkilötietorekisteriä koskien avoin hakemus -lomakkeen tietoja. Rekisteri on Henkilötietolaki 523/99 mukainen ja rekisteriseloste pykälän 10 mukainen.

Rekisteriseloste
Päivitetty 25.5.2018

Keitele Forest Oy noudattaa EU:n 25.5.2018 voimaan astunutta GDPR-tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation).

1. Rekisterinpitäjä
Keitele Forest Oy
Teollisuustie
72600
Keitele

Puh. 020 746 9200
Faksi 020 746 9219

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Sähköposti: tietosuojavastaava@keitelegroup.fi

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Tähän Keitele Forest Oy:n henkilötietorekisteriin tallennetaan vain henkilön itsensä avoimeen työhakemukseen tallentamia tietoja. Tietoja käsitellään uusia työntekijöitä valittaessa.

4. Rekisteriin kerättävät tiedot
Kaikki rekisteriin kerättävät tiedot tulevat henkilön itsensä täyttämästä avoimesta hakemuksesta. Hakemuksessa olevat tiedot:

Nimi
Osoitetiedot
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Henkilön koulutustausta
Henkilön aiempi työkokemus
Tehtävät joista hakija on kiinnostunut
Mahdollinen liitettävä CV

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

asiakkaalta internetin kautta

evästeiden avulla

6. Henkilötietorekisterin sisältämien tietojen luovutus
Keitele Group Oy:n henkilötietorekisterin tietoja käytetään vain Keitele Group Oy:n omiin tarkoituksiin. Tietoja ei luovuteta eteenpäin.

7. Evästeiden käyttö

Keräämme sivustolla käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden avulla. Keräämme tietoja sivuston kävijämäärien laskemiseksi sekä sivuston kehittämistä varten. Halutessasi voit estää evästeiden käytön muuttamalla selaimesi asetuksia.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta tai siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina osoitteeseen Keitele Forest Oy, Teollisuustie, 72600, Keitele.

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää pyynnön virheen korjaamiseksi sähköpostiosoitteeseen: tietosuojavastaava@keitelegroup.fi

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja. Kieltoasiaa koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina osoitteeseen Keitele Forest Oy, Teollisuustie, 72600, Keitele.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Työnhakijoita sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla asemansa puolesta on oikeus käsitellä tietoja.

Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjätunnuksin, salasanoin ja käyttäjäoikeuksin. Rekisteri sijaitsee tietokoneella suojatussa paikassa. Internetin kautta pääsy rekisteriin on estetty palomuuritekniikalla. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

11. Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään pääsääntöisesti niin kauan, kunnes avoin työpaikka on täytetty, kuitenkin enimmillään 12 kk.

Lisätietoja henkilötietolaista ja rekisteriselosteesta saat osoitteesta:
http://www.om.fi/1073.htm