Ajankohtaista

Keitele Forest -konserni kasvaa kannattavasti

Keitele Forest -konserni saavutti myynti- ja tuotantotavoitteensa tilikaudella 1.9.2015–31.8.2016 haastavasta sahatavaran markkinatilanteesta ja laskevasta hintatasosta huolimatta. Liikevaihto kasvoi 19 %, ja kaikki tuotantolaitokset toimivat suunniteltujen vuorojärjestelyiden mukaan, eikä tuotantoa rajoitettu tilikauden aikana. Yhtiön kahden vuoden aikana tekemät merkittävät investoinnit lisäkapasiteettiin ja uuteen teknologiaan ovat luoneet edellytykset kasvulle.

Tilivuoden aikana toimitettiin sahatavaraa 645.209 kuutiometriä (+22 %) ja jalostettuja Aurorazai-puutuotteita 243.145 kuutiometriä (+26 %). Sahatavaraa ja jalosteita toimitettiin 38 maahan. Konsernin päämarkkina-alueet olivat Aasia sekä Pohjois-Afrikka ja Lähi-Itä. Suurin yksittäinen vientimaa on Japani. Keitele Forest -konsernin vienti kasvoi tilikauden aikana 29 miljoonaa euroa.

TUNNUSLUVUT

1.9.2015–31.8.2016  1.9.2014–31.8.2015
Liikevaihto 202,8 miljoonaa euroa 170,2 miljoonaa euroa
Liikevoitto 10,9 miljoonaa euroa 6,7 miljoonaa euroa
5,3 %    3,9 %
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 6,73 miljoonaa euroa   4,8 miljoonaa euroa
Henkilöstö keskimäärin 434 henkilöä  398 henkilöä
Omavaraisuusaste 34,1 %  30,2 %

  

Keitele Forest -konsernin investoinnit olivat yhteensä 9,7 miljoonaa euroa (2015, 46,7 miljoonaa euroa). Investoinnit olivat Keitele Timber Oy:n, Keitele Wood Products Oy:n ja Lappi Timber Oy:n uusinvestointeja.

NÄKYMÄT

Sahatavaran tuotanto Suomessa nousee vuonna 2016 noin 11 miljoonaan kuutiometriin. Samaan aikaan sahatavaran vientihinnat ovat laskeneet 5 %.

Kilpailutilanne erityisesti männyn sahatavaramarkkinoilla tulee jatkumaan erittäin haastavana. Keskeisten kilpailijamaiden Ruotsin ja Venäjän valuuttojen heikentyminen suhteessa euroon on parantanut kilpailijoiden hintakilpailukykyä markkinassa, ja kasvaneet tuotantomäärät heikentävät perussahatavaran hintakehitystä vuonna 2017. Konsernin sahatavaran tuotantokapasiteetti on 850.000 kuutiometriä, kun Kemijärven sahalaitos siirtyy kahteen vuoroon helmikuussa 2017.

Aurorazai-puutuotteiden kysyntä jatkuu hyvänä kuluvalla tilikaudella. Kysyntää tukee Japanin asuntorakennusmäärien kasvu sekä USA:n talouskasvun vauhdittama asuntotuotanto. Keitele Forest -konsernin jalostettujen puutuotteiden vuotuinen valmistuskapasiteetti on yli 350.000 kuutiometriä. Keitele Wood Products Oy on Suomen suurin jalostettujen puutuotteiden valmistaja.

Keitele Forest -konserni jatkaa kilpailukyvyn kehittämistä investoinneilla. Vuoden 2017 alkupuolella valmistuvat Kemijärven sahan kuivauskapasiteetin lisäys, Keiteleen sahan uusi tukkilajittelija ja Keitele Wood Products Oy:n pellettitehdas. Valmistuva pellettitehdas on kapasiteetiltaan 30.000t vuodessa. Pelletin käyttö Suomessa ja lähialueilla kasvaa lähitulevaisuudessa. 

Uusiutuvana ja ympäristöystävällisenä rakennusmateriaalina puutuotteilla on loistavat mahdollisuudet hyötyä vahvistuvasta kestävän kehityksen megatrendistä tulevina vuosikymmeninä, jos kansallinen kilpailukykymme on kunnossa. Jalostettujen puutuotteiden kysyntä kasvaa perussahatavaran kysyntää voimakkaammin niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä. Metsä-, puutuote- ja biotuoteteollisuus on tulevaisuuden ala. Metsäsektorin investointien myötä puun käyttö, tarjonta ja hakkuut tulevat kasvamaan tulevina vuosina. Metsiemme kasvu mahdollistaa lisääntyvän puun käytön kestävällä tavalla. 

Lisätietoja: 

Ilkka Kylävainio 
Hallituksen puheenjohtaja 
puhelin 020 7469 200 
matkapuhelin 0400 375 009 
sähköposti ilkka.kylavainio@keitelegroup.fi

  • 05.01.2017