Ajankohtaista

NIMITYKSIÄ KEITELE WOOD PRODUCTS OY:SSÄ

Laivauskoordinaattori

Paavo Pentikäinen on siirtynyt vientisihteerin tehtävästä KWP:n liimapuutuotteista vastaavaksi
laivauskoordinaattoriksi, hän on hoitanut laivauskoordinaattorin tehtäviä syksystä 2018 alkaen.
Laivauskoordinaattori vastaa liimapuutuotteiden tilaus-toimitusketjun hallinnasta sekä
toimitusten aikatauluttamisesta, laivauskoordinaattori raportoi liiketoimintayksikön johtajalle.

Tuotannonsuunnittelija

Raita-Maria Konttinen on siirtynyt tuotantoassistentin tehtävästä KWP:n liimapuutuotannon
tuotannonsuunnittelijaksi 1.8.2019 alkaen. Tuotannonsuunnittelija vastaa KWP:n
liimapuutuotannon suunnittelusta Keiteleen ja Kemijärven tehtaiden osalta ja hoitaa toistaiseksi
myös tuotantoassistentin tehtäviä oman toimensa ohella, tuotannonsuunnittelija raportoi
Tuotantopäällikkö Ari Karvalille ja yksikön johtajalle.

Myyntijohtaja

Jukka Turunen on siirtynyt höylättyjen ja sormijatkettujen tuotteiden tuotepäällikön tehtävästä
myyntijohtajaksi 1.8.2019 alkaen. Myyntijohtaja vastaa itsenäisesti höylättyjen ja
sormijatkettujen tuotteiden myynnistä ja tuotevalikoimasta. Myyntijohtaja vastaa myös
höylättyjen ja sormijatkettujen tuotteiden myynnin budjetoinnista ja seurannasta. Myyntijohtaja
raportoi yksikön johtajalle ja toimitusjohtajalle.

Lämpimät onnittelut toimenkuvan muutosten johdosta kaikille asianosaisille, toivotamme työn
iloa ja menestystä uusien tehtävien hoitoon!

Keiteleellä 22.8.2019

Ilkka Kylävainio                                              Mikko Kylävainio
toimitusjohtaja                                              johtaja
Keitele Wood Products Oy

  • 12.11.2019