Keitele Timber

Keitele Timber
– edistyksellistä sahateknologiaa

Keitele Timber Oy:n Keiteleen sahalaitos on yksi suurimmista tuotantolaitoksista Suomessa. Sahalaitoksen vahvuudet ovat henkilöstön ammattitaito, ympäristöystävällisyys ja tehokkuus. Keitele Timber toimittaa määrämittaista kuusi- ja mäntysahatavaraa valmiiksi lajiteltuna, laivaus- tai erikoiskuivattuna. Keiteleellä tuotannosta 60 % on kuusta ja 40 % mäntyä. Keiteleen sahalaitos käyttää raaka-aineenaan vain suomalaista, korkealaatuista, Järvi-Suomen vaativissa oloissa kasvanutta havupuuta. Keiteleen sahan tuotantokapasiteetti on 450 000 m3/vuosi.

Vuonna 2013 Keitele Timber Oy osti Alajärveltä tuotantolaitoksen, joka sijaitsee keskellä Etelä-Pohjanmaan hyvälaatuisia mäntymetsiä. Tuotanto onkin 100 % mäntyä pääasiassa omien jalostusyksiköiden raaka-aineeksi. Alajärven sahan tuotantokapasiteetti on 100 000 m3/ vuoro/vuosi.

Keitele Timber Oy:n Kemijärven saha valmistaa pohjoisen havupuusta asiakasmittoihin tehtyä sahatavaraa, höylätavaraa ja mittatarkkaa liimapuuta etupäässä Kaukoidän markkinoille Aurorazai-tuotemerkillä. Tehtaan tarvitsema puuraaka-aine tulee Pohjois-Suomen metsistä, joiden kasvu kiihtyy merkittävästi seuraavien 20 vuoden aikana. Sahaamisen ja liimapuuntuotannon yhdistäminen tuottaa merkittäviä tehokkuus- ja kilpailuetuja. Tehdasalueella on rautatie. Hyvät kulkuyhteydet ovatkin korkealaatuisen raaka-aineen lisäksi merkittävä etu Kemijärven sahalle. Tehtaan kapasiteetti on 300 000 m3/vuosi. Kemijärven saha aloitti toimintansa vuonna 2014.