Kylkiäisen ehdot

Linnunpönttö annetaan seuraavin periaattein:

1. Kaikille niille, jotka ovat kampanja-aikana 23.5.–30.6.2016 tarjonneet meille vähintään 500 m3 kesäkorjuukelpoista tukkivaltaista, puutavaralajisuhteiltaan ja muilta ehdoiltaan meille soveltuvaa leimikkoa tai ovat ottaneet hankintaesimieheemme yhteyttä ja antaneet meille mahdollisuuden tehdä edellä mainitut kriteerit täyttävän leimikon.
2. Myyjäkohtainen (yhtymät, kuolinpesät jne. ovat yksi myyjä ja saavat yhden linnunpöntön)
3. Linnunpönttö luovutetaan tarjouksen teon yhteydessä silloin kun se on mahdollista tai mahdollisesti sitä ennen silloin, kun käydään tilakäynnillä ennen tarjouksen tekoa.
4. Linnunpönttöä ei anneta silloin, kun tarjous tehdään välittäjälle (esim. metsänhoitoyhdistysten valtakirjakaupat).