Tuotantoprosessi

Teknologia ja tuotantoprosessi

Keitele Groupin asiakaslähtöinen ideologia ulottuu raaka-aineen hankinnasta valmiiden tuotteiden toimitukseen. Keitele Timber Oy:n sahalaitoksilla Keiteleellä, Alajärvellä ja Kemijärvellä on sopiva teknologia kaiken kokoisten ja pituisten puiden sahaukseen.  Sahatavaran jatkojalostuksesta huolehtii Keitele Wood Products Oy.

Tukkien lajittelu

Keitele Timber Oy:llä on käytössä viimeisin tuotantotekniikka, joka on valjastettu asiakkaiden toiveiden täyttämiseen. Tilatut puut tulevat sahalle aikatauluajossa asiakkaiden tilausten perusteella. Tukit lajitellaan ja mitataan ilman välivarastointia. Keiteleellä moderni teknologia ja 84 lokeroa takaavat tarkan ja oikean lajittelun. Alajärven 40 lokeroa riittävät sahan tarpeisiin. Kemijärven tukkien lajittelussa käytetään viimeisintä teknologiaa sekä mittauksessa että mekaniikassa ja linja kykenee lajittelemaan lyhimmillään 2,5 metrin pituisia pikkutukkeja ja tukkeja.

Sahaus

Keitele Timber Oy:n sahalinjat ovat täysin tietokoneohjattuja. Sahojen elektroniikka ohjaa tukit optimaalisessa asennossa muuttuva-asetteiseen pelkkahakkuri-vannesahalinjaan ja profiloiviin pyörösahalinjoihin. Linjojen sahausjälki on erinomainen, ja niillä voidaan joustavasti toteuttaa asiakkaan toivomat erikoisdimensiot. Sahatavaran tuorelajittelussa Keitele Timber Oy käyttää uusinta teknologiaa edustavaa konenäkö-lajittelua. Pienpuulinjamme edustavat alan viimeisintä teknologiaa. Jokainen tukki mitataan tukkimittarilla, ja tietokoneen optimoinnin tuloksena sahalinja profiloi ja halkaisee kuhunkin tukkiin parhaiten sopivat sydäntavarat ja sivulaudat joko kiinteä- tai muuttuva-asetteisena. Erikoistilauksesta voimme toimittaa myös  sydänhalkaistuja ja sydänvapaita erikoistuotteita.

Kuivaus

Yhtiö kuivaa kaiken tuottamansa sahatavaran. Kuivausprosessia ohjataan ja valvotaan tietokoneiden avulla. Sahatavara kuivataan perinteisissä kamarikuivaamoissa ja uusissa jatkuvatäytteisissä kanavakuivaamoissa laivauskuivaksi, erikoiskuivaksi tai asiakkaan toivomaan loppukosteuteen. Kuivattu tavara tasaantuu tasaantumiskatoksissa ennen paketointia.

Paketointi

Koneellisessa tai visuaalisessa kuivalajittelussa tarkistetaan sahatavarakappaleiden laatu ja kosteus. Sahatavara tasataan 30, 15, 10 tai 5 cm:n moduuleihin tai erikoismittoihin, minkä jälkeen kappaleet leimataan lajittelijatunnuksella, päivämäärällä ja laatuleimalla. Valmis sahatavara paketoidaan ja suojataan asiakkaan toivomalla tavalla.

Varastointi ja lähetys

Valmis sahatavara varastoidaan halleihin, joissa kahdessa on ilmankosteuden sääntelylaitteet erikoiskuivaa sahatavaraa varten. Sahatavara toimitetaan Keitele Groupin tietokonepohjaisessa logistiikkaohjauksessa asiakkaan tilauksen mukaisesti joko laivatoimituksina, ovelta ovelle tapahtuvina rekkakuljetuksina tai konteissa kaikkialle maailmaan.

Höyläys ja halkaisu

Monipuolinen jatkojalostusyksikkö, Keitele Wood Products, auttaa konsernia toimittamaan tuotteet asiakkaan kannalta edullisimmassa muodossa. Tehokas jatkojalostuslinja katkoo, halkaisee ja höylää, liimaa ja jatkaa sormiliitoksilla määrämittaisia ja muotoisia puuaihioita mm. rakennus- ja huonekaluteollisuuden käyttöön. Raaka-aineenaan yksikkö käyttää Keitele Timber Oy:n sahaamaa korkealaatuista pohjoisen havupuuta. Keitele Wood Products Oy:n suurtehohöylä-halkaisulinja viimeistelee puolivalmisteet ja mahdollistaa tehokkaan höylätavaran tuotannon. Halkaisuvannesaha on 2-teräinen, ja sillä voidaan halkaista myös epäkeskeisesti joko korkeaan tai matalaan kanttiin. Höylälinjan maksiminopeus on 300 metriä minuutissa ja sillä voidaan tuottaa päätypontattuja, viivakoodilla varustettuja, minipaketoituja ja kutistemuoviin pakattuja tuotteita. Lisäksi linjalla voidaan katkaista enintään 7,4 m pitkät aihiot höyläyksen jälkeen mittatarkasti neljään osaan.

Optimointi ja sormijatkos

Keitele Wood Products Oy:n optimoiva katkaisulinja käyttää sahan vakiotuotteiden lisäksi tuorelajittelussa eroteltua jalostelaatuista sahatavaraa, joka voidaan ennen lajittelua kuivata asiakkaan toivomusten mukaiseksi. Väriviivakameratekniikkaan perustuva katkaisulinja mahdollistaa asiakaskohtaisten, erikoislaatuisten aihioiden valmistuksen.

Tietokoneohjatulla katkaisusahalla saadaan erittäin tarkka katkaisutulos (-0 mm +0,5 mm). Linjan parhaat ominaisuudet nousevat esille, kun valmistetaan esimerkiksi kahden tai neljän sivun oksattomia kappaleita tai perinteisistä sahatavaralaaduista poikkeavia tuotteita. Katkaisulinja tuottaa määrämittaisten aihioiden lisäksi korkealaatuisia sormijatkosaihioita.

Sormiliitosaihio voidaan ohjata Keitele Wood Products Oy:n tuotantoketjussa suoraan katkaisulinjalta sormiliitoskoneelle. Sormiliitoslinja on erityisesti suunnattu puusepänteollisuuden tarpeisiin, mutta linja kykenee liittämään myös järeitä dimensioita. Sormijatketun aihion maksimipituus on 7400 mm. Linjalla käytetään vaaleaa, läpinäkyvää ja säänkestävää liimaa.

Liimapuun valmistus

Liimapuutehtaamme tuottavat pieniä ja keskisuuria rakenteellisia insinööripuutuotteita. Kaikki liimapuun valmistuksen vaiheet tapahtuvat saman katon alla. Liimapuun tuotanto on saumattomasti integroitu sahan tuotantoon, mikä takaa tasaisen laadun, kustannustehokkaan valmistusprosessin sekä toimitusvarmuuden.

Keitele Wood Products Oy:n liimapuutehtaat ovat laajuudessaan ja teknologialtaan ainutlaatuiset.