Vihreä Keitele

Puussa on tulevaisuus

Kestävän kehityksen mukaisesti toimiminen on yksi Keiteleen keskeisistä arvoista. Toimintamme on sertifioitu ympäristöystävällisyyden sekä käyttämämme puuraaka-aineen alkuperän suhteen. Tämä luo selvää kilpailuetua paitsi meille myös asiakkaillemme ympäri maailman, sillä kuluttajien ympäristötietoisuus lisääntyy jatkuvasti.

Tehtaidemme tehokkuus ja toimintamme asiakaslähtöisyys palvelevat ekologisten arvojemme toteutumista mm. energian ja raaka-aineen säästöinä. Kestävän kehityksen mukaan toimiminen sisältää myös henkilökunnastamme huolehtimisen.
 

Ekologinen raaka-aine

Keiteleen käyttämä suomalainen puuraaka-aine tulee sertifioiduista, hyvän metsänhoitotavan mukaisesti hoidetuista talousmetsistä. Puutuotteiden ja -rakennusten valmistaminen kuluttaa vähemmän energiaa kuin käytettäessä muita materiaaleja.

Puu on ekologinen materiaali ja uusiutuva luonnonvara. Puun käyttö hillitsee tehokkaasti ilmastonmuutosta, sillä kasvavat metsät ja puutuotteet sitovat hiilidioksidia pitkäksi ajaksi. Metsät toimivat tehokkaina hiilinieluina – metsän hiilivaranto kasvaa yhdessä päivässä saman verran kuin rakennuspuuteollisuus käyttää puuraaka-ainetta vuodessa.

Kun valitset omakotitalosi rakennusmateriaaliksi puun, pienennät samalla omaa hiilijalanjälkeäsi – jopa niin paljon, että se vastaa 10 vuoden autoilustasi syntyviä hiilidioksidipäästöjä. Elinkaarensa päätteeksi puutuotteet voidaan kierrättää tai muuttaa uusiutuvaksi energiaksi.

Kestävä metsänhoito ja vastuullinen puunhankinta

Suomessa kasvaa puuta enemmän kuin sitä kaadetaan. Virallisen inventoinnin (2010) mukaan Suomen metsät kasvavat vuosittain noin 100 miljoonaa kuutiometriä, josta voisi kestävästi hakata noin 70 miljoonaa kuutiota. 2000-luvulla käyttö on ollut keskimäärin alle 60 miljoonaa kuutiota, eli lähes 20 % kasvusta jää hyödyntämättä (kasvu ja poistuma 2000-luvun keskiarvoja). Noin 97 prosenttia Suomen talouskäytössä olevien metsien pinta-alasta on PEFC-sertifioitu.

Keitele ei osta puuta suojeluohjelmiin kuuluvilta alueilta. Kannustamme metsänomistajia ja alihankkijoita käyttämään metsäluontoa turvaavia sekä vesistö- ja maisemahaittoja vähentäviä metsänhoitomenetelmiä. Suosimme puunkorjuussa urakoitsijoita, jotka käyttävät mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittavia korjuumenetelmiä. Keiteleen asiakkaana voit olla aina varma, että olet mukana tukemassa taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää metsätaloutta.

Energiatehokkuus

Uusiutuvia biopolttoaineita hyödyntävän energialaitoksen ansiosta Keitele on energian suhteen 300-prosenttisesti omavarainen. Keitele Energy tuottaa sahauksen sivutuotteista myös kaiken tehtaidemme tarvitseman lämmön, mikä takaa sahatavaralle ja jatkojalosteille pienen hiilijalanjäljen.

Innovatiivinen tuotantoprosessien integrointi mahdollistaa tehokkaan ja energiaystävällisen tuotannon. Esimerkiksi liimapuun valmistuksen kaikki vaiheet tapahtuvat saman katon alla.

Tuotanto, henkilöstö ja tiedottaminen

Keitele minimoi tuotantonsa veden kulutuksen ja jätevesikuormituksen sekä minimoi melu- ja pölyhaitat. Energian ja kemikaalien käyttö minimoidaan ja käytetään kemikaaleja, jotka kuormittavat mahdollisimman vähän ympäristöä.

Keitele kouluttaa uuden henkilöstönsä ympäristönhallintojärjestelmän mukaiseen toimintaan ja ylläpitää ympäristövahinkojen ennaltaehkäisyyn tähtäävää ohjelmaa. Konserni tiedottaa avoimesti arvoistaan, tavoistaan toimia sekä ympäristöpolitiikastaan. Keiteleen tavoitteena on olla ympäristökysymyksissä alansa edelläkävijä.

Puun alkuperätodistus (PEFC), yrityksellä käytössä oleva ISO 14001-ympäristön-
hallintajärjestelmä ja ympäristöä säästävät logistiset ratkaisut
kuljetuksissa  takaavat sahatavaran ja jatkojalosteiden
ympäristöystävällisyyden.
 
Lataa PEFC-sertifikaatti (PDF)
 

ISO 14001
-ympäristösertifikaatti
kertoo ympäristön
huomioimisesta koko
tuotantoketjussamme.


  

Puu on ekologinen raaka-aine ja uusiutuva luonnonvara. Puun käyttö hillitsee ilmastonmuutosta, sillä puutuotteet ja kasvavat metsät sitovat hiilidioksidia pitkäksi ajaksi.